Realizace projektu


Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2 (POSOSUK 2)

logo

Realizace projektu

Od 1.dubna 2017 je Sociálně aktivizační služba Litvínov finančně podpořena z projektu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2 (POSOSUK 2)“, reg.č. 15_005_5703. Délka trvání projektu je od 1.4.2017 do 31.3.2020. Dotace je poskytována z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu

Zaměstnanost, státního rozpočtu a rozpočtu Ústeckého kraje.  Cílem projektu je zajistit poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v souladu s Pověřením Ústeckého kraje.

Informace o realizaci

Od 1.5.2017 realizuje naše společnost projekt  na poskytování odborného sociálního poradenství s názvem „Poradna Litvínov“. po tuto dobu  vstoupilo do projektu 124 osob. Projekt nabízí možnost jednorázové pomoci, tak i dlouhodobou spolupráci k vyřešení konkrétní situace účastníků. Nad rámec  odborného sociálního poradenství mají účastníci možnost zapojit se i do nadstavbových činností a zvýšit tak svoji informovanost z finanční oblasti a v neposlední řadě i zvýšit uplatnitelnost na pracovním trhu.

Cyklus vzdělávacích programů byl zahájen v září tohoto roku realizací programu Finanční gramotnosti, v měsíci říjnu pak následoval program Prevence a řešení zadluženosti a předluženosti. Do obou programů se zapojilo po šesti účastnících.

V září byl zahájen i cyklus aktivizačních a motivačních programů, do kterého se zapojilo rovněž šest účastníků. 

Oba cykly budou realizovány po celou dobu projektu v pravidelných intervalech.

 

 

 

 

 

VyhledatMapa stránekVytiskni tuto stránkuSdílet tuto stránku › vzdělávání, školení

© 2020 Insion
Litvínovská vzdělávací společnost s.r.o.
Smetanova 483, Litvínov
Fakturační adresa: Višňová 666, Most                                                              

pevná: 414 120 260
mobil:  734 314 684