Litvínovská vzdělávací společnost

Vítáme Vás na stránkách naší společnosti. Pokud Vám můžeme poradit a pomoci v oblasti dalšího vzdělávání nebo projektové činnosti v oblasti lidských zdrojů, rádi tak učiníme.

Poradíme Vám.

Novinky


Nově poskytujeme sociální služby SAS a SAP naleznete v menu "Poskytování sociálních služeb"

· Sociálně aktivizační služba

· Sociálně aktivizační poradna


Info:

Sociální pracovnice

Bc. Petra Müllerová

733 535 216

mullerova@lvs-litvinov.cz


Vedoucí pracovník

Ing. Radka Fantová

) 734 314 681

7fantova@lvs-litvinov.cz
Společně to dokážeme

31.10.2015 08:11

Průběh realizace projektu k 31.10.2015

K 31.10.2015 vstoupilo do projektu celkem 325 zástupců cílových skupin, a to 235 uchazečů o zaměstnání a 90 zájemců o zaměstnání, žáků posledních ročníků středních škol z regionu Mostecka, Litvínovska, Roudnice nad Labem a Děčínska. Jednalo se celkem o 137 mužů a 188 žen, zástupců výše uvedených cílových skupin.


Na základě zpracované „Situační vícezdrojové analýzy cílové skupiny mladých lidí v návaznosti na OP Zaměstnanost, investiční prioritu 1.5. v Ústeckém kraji“ (aktivita č. 01), byla zpracována „Predikce absorpční kapacity Ústeckého kraje v návaznosti na investiční prioritu 1.5. Operačního programu Zaměstnanost“ (aktivita č. 02), jejímž cílem bylo nastavit možné formy regionální implementace, zmapovat absorpční kapacitu vytváření nových pracovních míst pro cílovou skupinu mladých lidí do 30 let věku v regionu Ústeckého kraje a doporučit nejvhodnějších nástroje, jak tato nová pracovní místa pro danou cílovou skupinu podporovat.


V průběhu srpna – října bylo pro obě cílové skupiny projektu realizováno individuální a skupinové poradenství, byl dokončen program individuálního koučinku, pro zástupce obou cílových skupin projektu byly realizovány u regionálních zaměstnavatelů pracovní ochutnávky a exkurze. Realizovány byly v tomto posledním období realizace projektu také rekvalifikační a vzdělávací kurzy.


Dne 20.10.2015 se v Mostě uskutečnila závěrečná hodnotící konference k projektu, na které byly představeny a zhodnoceny výstupy a výsledky projektu, nejlepším účastníkům projektu bylo předáno z rukou hejtmana Ústeckého kraje p. Oldřicha Bubeníčka ocenění.


Výstupy:

-   celkem do projektu vstoupilo 325 zástupců cílových skupin

-   zprostředkováno bylo celkem 138 udržitelných pracovních         míst


Dne 31.10.2015 byl projekt ukončen.


Společně to dokážeme

30. 4. 2015 09:02

V září 2014 byly vybudovány „Poradenské kluby v Litvínově a v Mostě“, které účastníci projektu navštěvují v průměru 2x do měsíce. Do realizace projektu se ve spolupráci s ÚP ČR, kontaktním pracovištěm v Litvínově a v Mostě zapojilo celkem 110 uchazečů o zaměstnání, a to 56 z Litvínova a 54 z Mostu a dále 30 zájemců o zaměstnání, 20 ze Soukromě SŠ pro marketing a ekonomiku podnikání Most a 10 z SOŠ Hamr. 

 

Od října byly realizovány „Motivační kurzy“ pro uchazeče o zaměstnání, 3 v Litvínově a 3 v Mostě a celkem se těchto kurzů úspěšně účastnilo 105 uchazečů o zaměstnání. Koncem roku 2014 byla s uchazeči o zaměstnání realizována pracovní a bilanční diagnostika, do které se zapojilo celkem 39 uchazečů (pracovní diagnostika) a 45 uchazečů (bilanční diagnostika). S účastníky, kteří absolvovali bilanční diagnostiku, byl realizován také i individuální závěrečný rozhovor s psychologem a rozbor závěrečné zprávy z bilanční diagnostiky. 

 

Od února 2015 někteří zástupci cílové skupiny uchazečů o zaměstnání absolvují program „Individuálního koučinku“ v časové dotaci 20 hodin na jednoho účastníka. Do konce dubna bylo umístěno na trh práce celkem 50 uchazečů o zaměstnání, z toho 5 na nově vytvořená a podpořená pracovní místa a 45 uchazečů o zaměstnání bylo umístěno na nedotovaná pracovní místa. Zájemci o zaměstnání/žáci posledních ročníků SŠ absolvovali v období od února do dubna 2015 pilotní ověření nově vytvořeného programu „YouTube-CV“, v rámci kterého také zpracovávali své videoživotopisy (CV). V dubnu se připravovala realizace dalších pracovních a bilančních diagnostik, a to pro další zástupce cílové skupiny uchazečů o zaměstnání, tak i zástupce zájemců o zaměstnání. Tyto aktivity budou realizovány v období května 2015. V květnu 2015 budou zahájeny rekvalifikační kurzy, a to „Tvorba www stránek“, „Svářečské kurzy“ a „Obsluha motovozíku“.

 

 

ROZHLED - podpora zaměstnanosti v horských oblastech

30.3.2015 08:26 

Do finále se blíží realizace projektu ROZHLED, který si kladl za cíl zvýšit potenciál zaměstnanosti obyvatel odloučených horských oblastí okresu Most, zlepšit dovednosti uchazečů o zaměstnání k vyhledávání a přijetí vhodného zaměstnání, poskytnout nezbytné pracovní a sociální poradenství, zvýšit kvalifikaci pomocí rekvalifikačních kurzů a zprostředkovat udržitelné zaměstnání pro cílovou skupinu. Těchto cílů bylo dosaženo prostřednictvím osvědčených produktů - poradenské a motivační kurzy, řada rekvalifikačních kurzů, individuální poradenství a nabídka zprostředkování dotovaných i nedotovaných míst. 

Do projektu vstoupilo postupně ve 2 cyklech celkem 70 uchazečů o zaměstnání evidovaných na ÚP v Litvínově. Ti pak postupně absolvovali jednotlivé aktivity. Celkem 30 účastníků úspěšně absolvovalo počítačové kurzy na základní i pokročilé úrovni, 15 účastnic Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách, 3 účastníci kurzu Obsluhy motovozíku, 4 účastníci získali svářečské oprávnění, 2 účastníci řidičské oprávnění sk. B a jedna účastnice úspěšně zakončila kurz Organizačně technický pracovník. Na dotovaná místa nastoupilo 25 účastníků, 21 na nedotovaná místa a jedna účastnice začala samostatně podnikat.

Děkujeme všem partnerům, dodavatelům i účastníkům projektu za zdárný průběh realizace.  


Projekt „ROZHLED – podpora zaměstnanosti v horských oblastech“  

31.10.2014 09:32

CZ.1.04/2.1.01/91.00278 Na základě zájmu účastníků projektu i stále se zvyšujících požadavků zaměstnavatelů na počítačové znalosti případných zaměstnanců byl pro účastníky projektu v září a říjnu 2014 realizován kurz Obsluha osobního počítače, zaměřený na pokročilé zvládání programů MS Office. Do kurzu nastoupilo 6 účastníků, kteří úspěšně absolvovali a na závěr získali osvědčení s celostátní platností.  


Společně to dokážeme

03.09.2014 09:02

LVS se stala partnerem v nově schváleném projektu „Společně to dokážeme“.

V rámci ESF OP LZZ, oblast podpory 2.1 byl Ústeckému kraji schválen další projekt s názvem „Komplexní program podpory mladých lidí na trh práce v Ústeckém kraji“, zkrácený název „SPOLEČNĚ TO DOKÁŽEME“  CZ.1.04/2.1.01/D8.00024, ve kterém se jedním z partnerů stala  Litvínovské vzdělávací společnosti s. r. o. .

Projekt je určen pro dvě cílové skupiny. První cílovou skupinou jsou uchazeči o zaměstnání absolventi SŠ a VŠ do 20, resp. 25 let věku z regionů Most, Litvínov, Děčín, Varnsdorf, Roudnice nad Labem a Ústí nad Labem. Druhou cílovou skupinu tvoří zájemci o zaměstnání z řad žáků posledních ročníků středních škol z regionů Most, Litvínov, Děčín a Roudnice nad Labem.


Cílem projektu je podpořit aktivní zapojení mladých lidí na regionální trh práce. Účastníkům budou k dispozici poradenské kluby, pomoc osobního poradce, individuální i skupinové poradenství, individuální koučink, setkávání s regionálními zaměstnavateli, pomoc při hledání zaměstnání, motivační kurzy, profesní vzdělávání formou rekvalifikačních kurzů, pracovní ochutnávky u zaměstnavatelů a rozjezd a využití nového multimediálního prostředku YouTube-CV.


Práce skutečně nebolí

29.05.2014 10:12
Litvínovská vzdělávací společnost s.r.o. je příjemcem podpory Evropského sociálního fondu (ESF). Společnost realizuje mimo jiné projekt s názvem „PRÁCE NEBOLÍ aneb krok za krokem k úspěšnému zaměstnání“, který je podpořen z operačního programu „Lidské zdroje a zaměstnanost“ a státním rozpočtem ČR....


Projekt „ROZHLED – podpora zaměstnanosti v horských oblastech“

23.05.2014 08:09
Dne 9. 5. 2014 byl ve Čtrnáctideníku pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí RADNICE č. 9 uveřejněn článek o projektu Rozhled, který realizuje Litvínovská vzdělávací společnost s. r. o. Bližší informace naleznete na http://www.mulitvinov.cz/vydani-novin/ds-53702/archiv=0

 
Projekt „ROZHLED – podpora zaměstnanosti v horských oblastech“

31.03.2014 08:03
CZ.1.04/2.1.01/91.00278 Projekt je již v polovině doby své realizace a i nadále běží v plném proudu. Z řad účastníků je především velký zájem o rekvalifikační kurzy.  Do této doby 24 účastníků úspěšně absolvovalo kurz Základy obsluhy osobního počítače, 2 účastníci získali...


Projekt „ROZHLED – podpora zaměstnanosti v horských oblastech“

08.11.2013 09:57
CZ.1.04/2.1.01/91.00278   Do projektu vstoupilo celkem 70 účastníků, z nichž všech 70 osob úspěšně absolvovalo Poradenský program profesních a sociálních dovedností. Pracovní diagnostiky se zúčastnilo 36 klientů a bilanční diagnostiky celkem 15 osob. V rámci rekvalifikací se...
 VyhledatMapa stránekVytiskni tuto stránkuSdílet tuto stránku › vzdělávání, školení

© 2018 Insion
Litvínovská vzdělávací společnost s.r.o.
Smetanova 483, Litvínov
Fakturační adresa: Višňová 666, Most                                                              

pevná: 414 120 260
mobil:  734 314 684