Společně to dokážeme

Registrační číslo:                     CZ.1.04/2.1.01/D8.00024

Částka:                                      10 670 625,72 Kč

Doba realizace projektu:          1. září 2014 až 31. října 2014

 

Název projektu: Komplexní program podpory mladých lidí na trh práce v Ústeckém kraji

Zkrácený název projektu: Společně to dokážeme

Název projektu anglicky: Complex programme of youth people support in labour market in Ústí Region

Zahájení projektu: 1.9.2014

Ukončení projektu: 31.10.2015

Doba trvání: 14 měsíců

Realizátor: Ústecký kraj

Partneři projektu:

  • Evropská obchodní akademie Děčín

  • Úřad práce České republiky

  • Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o. p. s.

  • Litvínovská vzdělávací společnost s. r. o.

 

Cíle projektu:

Obecným cílem projektu je podpořit zapojení mladých lidí Ústeckého kraje na regionální trh práce a tak zvýšit zaměstnanost této skupiny a zlepšit konkurenceschopnost regionu Ústeckého kraje.

Cílem projektu je podpořit aktivní zapojení mladých lidí na regionální trh práce. Účastníkům budou k dispozici poradenské kluby, pomoc osobního poradce, individuální i skupinové poradenství, individuální koučink, setkávání s regionálními zaměstnavateli, pomoc při hledání zaměstnání, motivační kurzy, profesní vzdělávání formou rekvalifikačních kurzů, pracovní ochutnávky u zaměstnavatelů a rozjezd a využití nového multimediálního prostředku YouTube-CV.

Specifickým cílem je:

a) analyzovat strukturu mladých lidí uchazečů o zaměstnání v návaznosti na budoucí OPZ, zejména investiční prioritu 1.5

b) vytvořit predikci absorpční kapacity ÚK pro efektivní nastavení čerpání prostředků v rámci OPZ, priority 1.5

c) poskytnout cílové skupině cílené poradenství a asistenci při zprostředkování pracovního uplatnění včetně inovativních nástrojů

d) Poskytnout cílové skupině efektivní rekvalifikaci či vzdělání, bude-li to nezbytné pro její uplatnění na trhu práce

e) vytvořit pro cílovou skupinu nová podporovaná pracovní místa

 

Cílové skupiny:

Projekt je určen pro dvě cílové skupiny. První cílovou skupinou jsou uchazeči o zaměstnání absolventi SŠ a VŠ do 20, resp. 25 let věku z regionů Most, Litvínov, Děčín, Varnsdorf, Roudnice nad Labem a Ústí nad Labem. Druhou cílovou skupinu tvoří zájemci o zaměstnání z řad žáků posledních ročníků středních škol z regionů Most, Litvínov, Děčín a Roudnice nad Labem.

 

Účastníci/ce projektu:

Osoby do 25 let absolventi a žáci posledních ročníků SŠ

 

Region:

Ústecký kraj

 

Plánované výstupy:

1 zpracovaná situační vícezdrojová analýza

1 dokument Predikce absorpční kapacity Ústeckého kraje v návaznosti na investiční prioritu 1.5 OPZ

Metodika inovativního poradenského programu YouTube-CV

290 podpořených osob

10 nových pracovních míst

 

Partneři:

Evropská obchodní akademie Děčín

Úřad práce České republiky

Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o. p. s.

Litvínovská vzdělávací společnost s. r. o.

 

Realizátor projektu:

Název: Ústecký kraj

Ulice: Velká hradební 48

Město: Ústí nad Labem

PSČ: 400 01

 

Kontaktní osoba:

Kontakt: Ing. Petra Lafková, lafkova@kr-ustecky.cz, tel: 475 657 111

www: http://www.kr-ustecky.cz

 

 

 VyhledatMapa stránekVytiskni tuto stránkuSdílet tuto stránku › vzdělávání, školení

© 2020 Insion
Litvínovská vzdělávací společnost s.r.o.
Smetanova 483, Litvínov
Fakturační adresa: Višňová 666, Most                                                              

pevná: 414 120 260
mobil:  734 314 684