Projekt "PŘÍLEŽITOST - slaďování pracovního a rodinného života pro ženy na trhu práce v lokalitě Litvínov a Meziboří"

www.lvsprilezitost.cz


Stručný  obsah projektu:

Záměrem projektu je vytvořit místní partnerství, které bude přispívat ke slaďování pracovního a rodinného života pro ženy z Litvínova a Meziboří.

Místní partnerství složené ze 4 typů organizací (samospráva - město Meziboří, státní správa - Úřad práce ČR, neziskový sektor - občanské sdružení Libuše a zástupce zaměstnavatelů - OHK Most.) Předpokladem je zainteresování 20 regionálně významných zaměstnavatelů.

Cílem vytvořeného partnerství a následně vytvořené širší tematické sítě bude:

a) podpořit motivaci firem i občanů k realizaci většího množství lokálních projektů zaměřených na rovné příležitosti
b) zlepšit koordinaci politik v lokálních podmínkách měst Litvínov a Meziboří, včetně podpory vytváření systému flexibilních forem organizace práce
c) realizovat advokační aktivity směřované ke snížení genderové diskriminace na trhu práce v lokalitě Litvínov a Meziboří
d) propagovat politiku rovných příležitostí a zejména příkladů dobré praxe z regionu měst Litvínova a Meziboří

Pro cílové skupiny bude vytvořeno technické a personální zázemí v podobě dvou poradenských a advokačních klubů, z nichž jeden bude umístěn v Litvínově v a druhý na Meziboří v prostorách partnera projektu - Města Meziboří. Cílové skupiny z litvínovské části projektu budou tvořit především ženy ze sídliště Janov.

Poradenské a vzdělávací aktivity jsou naplánovány vždy jako součást komplexního řešení projektu. Projekt obsahuje samostatnou klíčovou aktivitu, týkající se publicity genderových témat vůči širší veřejnosti.

VyhledatMapa stránekVytiskni tuto stránkuSdílet tuto stránku › vzdělávání, školení

© 2020 Insion
Litvínovská vzdělávací společnost s.r.o.
Smetanova 483, Litvínov
Fakturační adresa: Višňová 666, Most                                                              

pevná: 414 120 260
mobil:  734 314 684