Sociálně aktivizační poradna Litvínov

Cíle, poslání a zásady

Projekt byl předčasně ukončen 31.12.2018


 Komplexní program podpory sociálního začleňování v Litvínově, reg.č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0006122

Název operačního programu
Operační program zaměstnanost
Prioritní osa
Sociální začleňování a boj s chudobou
Délka trvání projektu
1. května 2017 – 30.dubna 2020

Cílová skupina
Osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách
Realizátor projektu
Litvínovská vzdělávací společnost s.r.o.

Účel dotace

Poskytování odborného sociálního poradenství na území Litvínova a nástavbových aktivit (aktivizační a motivační programy, vzdělávací programy) v souladu se Strategickým plánem sociálního začleňování města Litvínov.

Cíle projektu

Zajistit poskytování sociální služby Odborné sociální poradenství a s tím souvisejících aktivit na území města Litvínova a snížit tak počet osob nacházejících se v nepříznivé sociální situaci.

Celkové náklady projektu
4 597 265,00 Kč

 

 

 

VyhledatMapa stránekVytiskni tuto stránkuSdílet tuto stránku › vzdělávání, školení

© 2020 Insion
Litvínovská vzdělávací společnost s.r.o.
Smetanova 483, Litvínov
Fakturační adresa: Višňová 666, Most                                                              

pevná: 414 120 260
mobil:  734 314 684