Projekt "PRÁCE NEBOLÍ aneb krok za krokem k úspěšnému zaměstnání"

CZ.1.04/2.1.01/74.00027


Hlavním cílem projektu je zvýšit kompetence cílové skupiny, převážně mladých lidí s nízkou nebo žádnou pracovní zkušeností, pro trh práce. Zvýšit jejich zaměstnanost a šance na získání udržitelného zaměstnání, a to prostřednictvím inovativních nástrojů APZ, zvýšením jejich efektivnosti a zvýšením kvality informačních, vzdělávacích, poradenských a zprostředkovatelských služeb s důrazem na individuální péči a individuální přístup ke každému účastníkovi.

Cílovou skupinou bude 72 uchazečů o zaměstnání v evidenci Úřadu práce ČR - kontaktní pracoviště v Litvínově (dále jen Úřad práce) ve věkové kategorii do 25 let věku, přičemž nejméně 35 uchazečů bude ze sociálně vyloučené lokality Litvínov - Janov. Jedná se zejména o osoby se základním a nedokončeným středoškolským vzděláním. Tato cílová skupina je specifická tím, že se ve většině případů jedná o nezaměstnané s absencí pracovní praxe a pracovních návyků.

Hlavní aktivity projektu jsou zaměřeny na poskytnutí komplexních, provázených a individuálních služeb pro cílové skupiny, půjde zejména o následující aktivity:


  • motivační poradenské služby
  • individuální poradenské aktivity v rámci vytvořeného IPC (Informační a poradenské centrum)
  • služby pracovní a bilanční diagnostiky
  • rekvalifikační vzdělávání
  • zprostředkování zaměstnání (projekt předpokládá vytvoření 19 podporovaných pracovních míst, což představuje pracovní uplatnění pro 26% podpořených osob).
  • podpora uplatnění na trhu práce formou příspěvku na úhradu mzdových nákladů zaměstnavatelům
  • doprovodá a podpůrná opatření.

Projekt bude probíhat v období od června 2012 do května 2015.


Dotovaná pracovní místa

Litvínovská vzdělávací společnost s.r.o plánuje ve spolupráci s partnerem projektu - agenturou práce COMÉNIA CONSULT MOST s.r.o. zprostředkovat pro účastníky projektu vhodná pracovní místa v kvantifikaci 19 dotovaných míst na plný úvazek.

Pro vzniklá pracovní místa je v projektu počítáno s příspěvkem na hrazení mzdových nákladů pro zaměstnavatele po dobu 6 měsíců až do výše 13.400,- Kč vč. celkových mzdových nákladů zaměstnavatele.

Podmínkou je, že se musí jednat o nově vytvořené pracovní místo. Minimální doba udržitelnosti pracovního místa je 6 měsíců.


TŘI PRVOTNÍ DOKUMENTY KE SCHVÁLENÍ


1) INFORMACE K POSOUZENÍ DOPADU VEŘEJNÉ PODPORY
PN - Formulář pro posouzení VP.doc (73 kB)

2) ČESTNÉ PRHLÁŠENÍ O ČERPANÉ PODPOŘE DE MINIMIS
PN - Čestné pohlášení o de minimis.doc (50,5 kB)

3) PROHLÁŠENÍ ŽADATELE O PODPORU DE MINIMIS
PN - Prohlášení žadatele o podporu de minimis.doc (158,5 kB)  

 

DOKUMENTY K UZAVŘENÍ DOTOVANÉHO PRACOVNÍHO MÍSTA

PN - Dohoda o poskytnutí příspěvků na mzdové náklady zaměstnavatele.doc (297 kB)
PN - Přepočtený stav zaměstnanců.doc (691 kB)
 

Příloha k MĚSÍČNÍMU vyúčtování
PN - Příloha č. 1 - Vyúčtování mzdových příspěvků.xls (253,5 kB)

 

VyhledatMapa stránekVytiskni tuto stránkuSdílet tuto stránku › vzdělávání, školení

© 2020 Insion
Litvínovská vzdělávací společnost s.r.o.
Smetanova 483, Litvínov
Fakturační adresa: Višňová 666, Most                                                              

pevná: 414 120 260
mobil:  734 314 684