Projekt "ROZHLED - podpora zaměstnanosti v horských oblastech"

CZ.1.04/2.1.01/91.00278

Cílem projektu je zvýšit zaměstnanost osob z odloučených horských obcí okresu Most, které jsou charakteristické komplikovaným dojížděním za prací.  Projekt je určen pro osoby dlouhodobě nezaměstnané  s  bydlištěm v obcích Meziboří, Hora Svaté Kateřiny, Nová Ves v Horách a Brandov.  Pro zlepšení situace cílové skupiny osob boudou využívány osvědčené nástroje APZ.


Do projektu vstoupí celkem 60 uchazečů o zaměstnání.    

Nedílnou součástí projektu je:

  •  individuální i skupinové poradenství
  • motivační poradenství
  • pracovní a bilanční diagnostika
  • rekvalifikační kurzy
  •  spolupráce s místními samosprávami a lokálními zaměstnavateli
  • vytvoření 40 podporovaných pracovních míst (15 nových pracovních míst na plný úvazek a 25 pracovních míst formou DPČ)

Projekt  bude probíhat  od dubna 2013 do března 2015.


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem České republiky.


Analýza cílové skupiny


Projekt je určen pro obyvatele z odloučených horských obcí okresu Most (Meziboří, Hora Svaté Kateřiny, Nová Ves v Horách, Brandov).

Charakteristické pro tuto skupinu je komplikované dojíždění za prací, které se ještě zhoršuje v zimních měsících, průměrné nižší vzdělání, snaha najít zaměstnání v horských obcích v co možná nejkratší vzdálenosti a omezené možnosti výběru práce.

Proto již před realizací proběhly rozhovory se zastupiteli obcí. Přáním většiny osob z cílové skupiny je nalézt uplatnění v místě bydliště. Realita lokálního trhu je však jiná. Uplatnění v místě bydliště nacházejí především kvalifikované osoby nebo osoby s rodinnou nebo přátelskou vazbou na místní zaměstnavatele.Důležitým zaměstnavatelem je místní samospráva, která však nemůže uspokojit všechny zájemce o zaměstnání ani nemůže garantovat udržitelnost pracovního místa. Hlavní potřebou cílové skupiny je nalézt zaměstnání, které bude dlouhodobě udržitelné.


Dotovaná místa

Dotovaná zaměstnání jsou účinná v boji proti rostoucí nezaměstnanosti v nejvíce postižených regionech a je o ně velký zájem jak ze strany účastníků projektu, tak i zaměstnavatelů.  S jejich pomocí vznikají nové pracovní příležitosti i tam, kde by to bez dotací bylo jen velmi obtížně proveditelné.

Projekt ROZHLED, který je určený pro podporu zaměstnanosti v odlehlých horských oblastech si klade za cíl umožnit čerpání dotací a vytváření nových pracovních příležitostí především v těchto těžce dostupných horských oblastech okresu Most. Tyto obce mají největší procento nezaměstnaných, a proto chceme místním firmám umožnit zaměstnat právě místní obyvatele. Zdlouhavé dojíždění za prací bývá často hlavní příčinou nezaměstnanosti a většina lidí chce pracovat „doma na horách“.

Dotovaná místa jsou také účinný nástroj zaměstnávání mladých bez praxe,  kteří by jinak nedostali šanci ukázat, co umí a mají možnost naučit se něco nového, ale pracovním návykům.

Cílem dotovaných zaměstnání by měla být především udržitelnost, kdy volné tabulkové místo pokračuje i po skončení dotace.

Analýza regionu


Účast v projektech obecně by měla vést k lepšímu uplatnění na trhu práce, tzv. zvýšit potenciál zaměstnanosti u cílových skupin.

Z analýzy Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje vyplývá, že region má dobrý potenciál pro rozvoj zaměstnanosti, ale naráží na nesoulad mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce. Tento fakt lze do značné míry příznivě ovlivnit celoživotním vzděláním dospělých.  A právě otázka dalšího vzdělávání by měla být nedílnou součástí projektů, které se snaží zmírnit nezaměstnanost.

Okres Most má výhodnou pozici pro potenciální rozvoj.  Je zde blízkost a dobrá dostupnost do Prahy, sousedství se SRN, koncentrace průmyslu, blízkost hlavní evropské silniční i železniční osy Vídeň – Praha – Berlín.  To vše dělá z tohoto regionu významný trh dobře dostupný jak z Prahy, tak i ze sousedního Německa.

Mostecko spadá do tzv. pánevní oblasti, která je typická koncentrací průmyslu a vysokou hustotou osídlení se specializací na energetiku, těžbu uhlí a chemickou výrobu.  Dále je zde horský pás velmi řídce osídlený s omezenými hospodářskými aktivitami.

Z analýzy vyplývá jak možnost uplatnění místních obyvatel i na německém trhu práce, tak i naopak příliv zahraničních, především německých firem do tohoto regionu. A zde narážíme nejen na jazykovou bariéru, ale i nižší průměrnou vzdělanost oproti jiným krajům ČR.

Vysoká nezaměstnanost je důsledkem hromadného propouštění spojeného s postupným útlumem těžebního průmyslu a jeho restrukturalizací.  Propuštění zaměstnanci měli navíc kvalifikaci, kterou v následujících letech na daném území nemohli uplatnit. Často se jednalo o zaměstnance s nižším vzděláním, pro které je situace na trhu práce dodnes nejhorší.


Možnosti dalšího vzdělávání

Celoživotní vzdělávání je nedílnou součástí uplatnitelnosti na trhu práce.

V rámci projektu jsou účastníkům nabízeny rekvalifikace, které nejlépe odpovídají zvolenému směru, kterým se chce účastník vydat. Současně musí být daná rekvalifikace i smysluplná a vést k nalezení vhodného uplatnění na trhu práce. Jedná se jak o rekvalifikace nespecifické, zaměřené především na počítačové znalosti na různých úrovních, tak i specifické zaměřené již konkrétně na daný typ práce.

Další možností vzdělávání jsou odborná učiliště, střední a vysoké školy, které nabízejí možnost doplnit si vzdělání i pro širokou dospělou populaci. Vyznat se v nepřeberné nabídce těchto zařízení a oborů nemusí být vždy jednoduché. Za tímto účelem jsou účastníkům projektu k dispozici vypracované přehledy studijních oborů na všech úrovních vzdělání včetně důležitých informací o studiu.
 

 

VyhledatMapa stránekVytiskni tuto stránkuSdílet tuto stránku › vzdělávání, školení

© 2020 Insion
Litvínovská vzdělávací společnost s.r.o.
Smetanova 483, Litvínov
Fakturační adresa: Višňová 666, Most                                                              

pevná: 414 120 260
mobil:  734 314 684