NETWORK

Projekt NETWORK


Název operačního programu: Operační program pro konkurenceschopnost
Název projektu: Network - specializační, odborná síť k podpoře dalšího vzdělávání a konkurenceschopnosti Ústeckého kraje.
Zkrácený název projektu: Network
Název projektu anglicky: Network - special and expert network for lifelong learning support and competitive Ústí Region
Zahájení projektu: 01. 09. 2012
Ukončení projektu: 31. 8. 2014
Doba trvání: 24 měsíců
Rozpočet projektu: 3 852 617, 40 Kč
Realizátor: OMNI TEMPORE o.p.s.

Cíle projektu
Hl. cílem je podpořit nabídku dalšího vzdělávání (DV) v ÚK, posílit informovanost o této nabídce a tak podpořit rozvoj vzdělanostní společnosti a konkurenceschopnosti ÚK a nestandardní principy a metody spolupráce v rámci sítě.

Cílovou skupinou (CS) jsou pracovníci vzdělávacích institucí a účastníci DV, zejména osoby s nízkou mírou relevantní kvalifikace či s kvalifikací nevhodnou pro potřeby regionálního trhu práce.

Hlavní aktivity jsou zaměřeny na

  • vytvoření odborné sítě institucí i expertů na problematiku DV v ÚK
  • identifikaci hlavních problémů v oblasti vzdělávání, profesního rozvoje i trhu práce v regionu ÚK včetně doporučení pro implementaci systému DV
  • vytvoření metodiky komplexního systémového záměru pro podporu konkurenceschopnosti ÚK
  • realizaci marketingové kampaně k podpoře informovanosti i motivaci CS k účasti na DV
  • realizaci krátkodobých zahraničních odborných stáží

Litvínovská vzdělávací společnost s.r.o. se postupně podílela na všech realizovaných aktivitách projektu.


V březnu 2014 byla ukončena tvorba metodiky komplexního systémového projektového záměru pro podporu konkurenceschopnosti Ústeckého kraje včetně dalšího vzdělávání, ve vazbě na specifika místního trhu práce, a to s názvem “Integrovaný program podpory dalšího vzdělávání a zaměstnanosti Ústeckého kraje, jako konkurenceschopného regionu“.


Společně s realizátorem projektu a se členy vytvořené odborné sítě institucí a expertů na problematiku dalšího vzdělávání se Litvínovská vzdělávací společnost podílela na zpracování projektových záměrů na období let 2014 – 2020, které mají za cíl podpořit rozvoj vzdělanostní společnosti a konkurenceschopnosti Ústeckého kraje, přispět k podpoře dílčích projektů v rámci dalšího vzdělávání, a to především dle potřeb zaměstnavatelů v Ústeckém kraji, vytvořit zaměstnanecká centra a další pracovní příležitosti v Ústeckém kraji, podpořit výchovu a vzdělávání k podnikavosti.


V dubnu 2014 Litvínovská vzdělávací společnost s.r.o. zajišťovala pilotní ověření tohoto vytvořeného „Integrovaného programu“ a také se podílela na jeho evaluaci, která se uskutečnila v období května - srpna 2014.


Dne 28.8.2014 Litvínovská vzdělávací společnost s.r.o. pořádala odborný workshop, na kterém byl účastníkům představen vytvořený "Integrovaný program podpory dalšího vzdělávání a zaměstnanosti Ústeckého kraje, jako konkurenceschopného regionu".

Cílem tohoto odborného workshopu bylo seznámit účastníky workshopu s finální verzí vytvořeného „Integrovaného programu“, jeho jednotlivými částmi a především návrhy projektových záměrů na období let 2014 – 2020, které by měly napomoci Ústeckému kraji k vyšší zaměstnanosti, vytváření nových pracovních míst, vzdělávání k podnikavosti, vzdělávání v technických oborech, zvyšování pracovního zapojení uchazečů o zaměstnání, rozvoji Ústeckého kraje a také jeho konkurenceschopnosti.

Dne 31.8.2014 byl projekt ukončen.

 

VyhledatMapa stránekVytiskni tuto stránkuSdílet tuto stránku › vzdělávání, školení

© 2020 Insion
Litvínovská vzdělávací společnost s.r.o.
Smetanova 483, Litvínov
Fakturační adresa: Višňová 666, Most                                                              

pevná: 414 120 260
mobil:  734 314 684