Projekt Mikroregiony

Projekt MIKROREGIONY je zaměřen na zvyšování zaměstnanosti v okrajových obcích okresu Most, jejichž obyvatelé mají z důvodu územní odloučenosti zhoršenou dopravní dostupnost do center ekonomického rozvoje.

Předmětem řešení projektu je znevýhodnění obyvatel odloučených obcí komplikovaným dojížděním za prací, v případě horských oblastí též zvýšené riziko dočasné nedostupnosti z důvodu klimatických podmínek. Na základě analýzy Úřadu práce v Mostě bylo zjištěno, že 14 z 26 obcí okresu vykazuje nadprůměrnou hodnotu míry nezaměstnanosti oproti průměru okresu Most a v dalších pěti obcích v okrajových částech okresu žije nejméně 25 evidovaných uchazečů o zaměstnání. Problém zhoršeného přístupu k zaměstnavatelům mají tedy obyvatelé z celkem devatenácti obcí okresu Most.

Úřad práce v Mostě i LVS jsou přesvědčeni o tom, že je třeba působit na obě strany trhu práce, tedy jak na nabídku práce (uchazeče a zájemce o zaměstnání), tak také na poptávku (zaměstnavatele), a podněcovat zejména místní ekonomický rozvoj za účelem vytváření dalších pracovních míst a příležitostí, ve spolupráci s partnerskými sdruženími obcí. S ohledem na zkušenosti z německé strany Krušných hor lze spatřovat šance v rozvoji turismu, tradičních řemesel, sociálních služeb či lesnictví.

Cílové skupiny

Podpořeno bude celkem 330 klientů Úřadu práce v Mostě s bydlištěm v geograficky odloučených obcích Litvínovska a Mostecka. Projekt bude realizován ve dvou oblastech okresu Most tvořených níže uvedenými obcemi:


Mostecko

Mikroregion Most-venkov
Braňany, Korozluky, Lužice, Obrnice, Patokryje, Želenice


Mikroregion Jih
Bělušice, Bečov u Mostu, Havraň, Malé Březno, Volevčice


Litvínovsko

Mikroregion Litvínov-okolí
Horní Jiřetín, Lom u Mostu, Louka u Litvínova, Mariánské Radčice, Meziboří


Mikroregion Hory
Hora Svaté Kateřiny, Klíny, Nová Ves v Horách


Do projektu bude zapojeno:

150 osob z obcí v oblasti Mostecka

180 osob z oblasti Litvínovska

  

Všichni klienti musí splňovat podmínku evidence na Úřadě práce v Mostě jakožto uchazeči či zájemci o zaměstnání.

 

 

Měsíční vyúčtování DOTOVANÝCH MÍST


  1. Vyplněná Příloha č. 1 MĚSÍČNÍ VYÚČTOVÁNÍ (ORIGINÁL PODPIS ZAMĚSTNAVATELE)
  2. Výplatní páska zaměstnance (ORIGINÁL PODPIS ZAMĚSTNANCE)
  3. Výpis z bankovbího účtu - mzda, povinné odvody (KOPIE)

Kontaktní adresa pro MIKROREGIONY
Doručovací adresa:
Litvínovská vzdělávací společnost s.r.o.,
Tržní 423,
436 01 Litvínov
nebo osobně tamtéž 2. patro (preferujeme, bude provedena kontrola na místě). Podle dohody je nutné vše doložit do posledního pracovního dne v měsíci !!! (např. prosincová mzda do konce ledna)


Partneři projektu


SVAZEK OBCÍ REGIONU KRUŠNÝCH HOR (SORKH) http://www.litvinovsko.eu/index.asp

SVAZEK OBCÍ SRPINA http://www.cestujemepocr.cz/mikroregion-svazek-obci-srpina

SDRUŽENÍ OBCÍ MOST JIH http://www.mikroregion.net/most_jih/cz/



Odkazy na spolupracující obce a města

Partnerem projektu MIKROEREGIONY jsou svazky obcí a měst dotčených oblastí - mikroregionů okresu Most:

Sdružení obcí regionu Krušných hor (SORKH)

Svazek obcí Srpina

Sdružení obcí regionu Most - Jih

Spolupráce se v praktické rovině odehrává napřímo (města a o obce) a ve většině případů je velmi intenzivní. Vzhledem k parametrum projektu, vysoký počet dotovaných pracovních míst, je povětšinou k oboustranné spokojenosti.


Název obce,města

Statut

Kontaktní údaje WWW

Horní Jiřetín

město

http://www.hornijiretin.cz/

Lom u Mostu

město

http://www.mesto-lom.cz/

Louka u Litvínova

obec

http://www.loukaulitvinova.cz/

Mariánské Radčice

obec

http://www.marianskeradcice.cz/

Meziboří

město

http://www.mezibori.cz/

Hora Svaté Kateřiny

město

http://www.horasvatekateriny.cz/

Klíny

obec

http://www.mesta.obce.cz/kliny/

Nová Ves v Horách

obec

http://www.novavesvhorach.cz/


Název obce, města

Statut

Kontaktní údaje WWW

Braňany

obec

http://www.branany.cz/

Korozluky

obec

http://www.korozluky.cz/

Havraň

obec

http://www.ouhavran.cz/

Malé Březno

obec

http://www.malebrezno.cz/

Lužice

obec

http://www.luzice.eu/

Volevčice

obec

http://www.volevcice.cz/

Obrnice

obec

http://www.ouobrnice.cz/

Patokryje

obec

http://www.patokryje.cz/

Želenice

obec

http://www.zelenice.cz/     

Bečov u Mostu

obec

http://www.oubecov.cz/

Bělušice

obec

http://www.belusice.cz/


 

 

Realizace rekvalifikačních kurzů

Kurz pro zaškolené pracovníky pro pálení ZP 81 1.1 a Svařování elektrickým obloukem tavící se elektrodou v aktivním plynu dle ČSN EN 287-1 135 P BW 1.1

V lednu 2012 plánujeme obě tyto rekvalifikace zahájit. Předběžný počet účastníků je 5. Po novém roce však předpokládáme mírnou změnu. Ukončení kurzů bude v průběhu měsíců leden - únor.

 

Pracovník v sociálních službách

Dne 22. 11. 2011 došlo k zahájení rekvalifikačního kurzu Pracovník v sociálních službách. Akreditaci na tuto rekvalifikaci získala Litvínovská vzdělávací společnost teprve nedávno a toto je její první realizace. Nakonec bylo vybráno 7 účastnic. Teoretická výuka rekvalifikace probíhá v prostorách LVS a praktická výuka byla zajištěna u Městské správy sociálních služeb v Mostě. Předpokládaný konec rekvalifikace je stanoven na 9. 1. 2012, kdy budou účastnice skládat z jednotlivých modulů zkoušky a pokud uspějí, obdrží Osvědčení s celostátní platností, která jim otevře dveře k možným zaměstnavatelům z řad sociální sféry.

 

Obsluha stavebních a zemních strojů

Ve dnech 14. 11. 2011 - 24. 11. 2011 probíhala rekvalifkace Obsluha stavebních a zemních strojů, které se účastnil pouze 1 účastník projektu, kterému tato rekvalifikace pomohla k získání zaměstnání. Účastník nás oslovil s prosbou o tuto rekvalifikaci s doloženým předběžným příslibem zaměstnání.


Účetnictví s využitím výpočetní techniky

Dne 11. 10. 2011 došlo k zahájení rekvalifikačního kurzu Účetnictví s využitím výpočetní techniny ve spolupráci se subdodavatelem projektu, Soukromou střední školou pro marketing a ekonomiku, pro 6 klientů z projektu Mikroregiony Mostecka: Budoucnost patří kvalifikovaným. Klienti se naučí mj. využívat účetnictví v praxi na základě jednotlivých modulů rekvalifikace, kterými jsou např. Účetnictví podle českých účetních předpisů nebo mzdová problematika. Závěr rekvalifikace je plánován na 2. 12. 2011, kdy klienti budou skládat závěrečnou zkoušku ze znalostí, kterým se neaučili. Ti, kteří úspějí, obdrží Osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností. Všem klientům tímto přejeme mnoho úspěchů.

VyhledatMapa stránekVytiskni tuto stránkuSdílet tuto stránku › vzdělávání, školení

© 2020 Insion
Litvínovská vzdělávací společnost s.r.o.
Smetanova 483, Litvínov
Fakturační adresa: Višňová 666, Most                                                              

pevná: 414 120 260
mobil:  734 314 684